March 4, 2010

Form 3 Bab 4

Bab 4-Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
这课的关键字= perpaduan/kerjasama kaum

British讲如果要独立, 每个种族就必须团结合作。这是为了menjamin kestabilan politik & keharmonian masyarakat. 而且如果我们政治、经济稳定, 对British的ekonomi有益。所以Tanah Melayu的领导人就做了一大堆事情来mewujudkan perpaduan.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
1. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
成立的目的: mengeratkan hubungan antara kaum.Hasil daripada tolak ansur UMNO-CLC, beberapa perkara dipersetujui untuk mewujudkan perpaduan.
a)Syarat kewarganegaraan Persekutuan dilonggarkan
b)Orang Melayu diberi bantuan pelajaran dan ekonomi.
c)Pilihanraya diadakan di semua peringkat.
d)Sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan BM dan BI sebagai bahasa pengantar.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
2. Parti-parti politik
Konferensi Nasional: Menteri Besar + British + Parti Negara
Konvensi Nasional: UMNO + PAS
目的: 讨论perpaduanpilihan raya的事。

*接下来请读课本Pg 124, 因为我懒惰打一模一样的东西出来*

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
3. Pendidikan

以前有五种sistem sekolah:
a) Sekolah agama Islam

b) Sekolah Vernakular Melayu

c) Sekolah Vernakular Cina

d) Sekolah Vernakular Tamil

e) Sekolah aliran Inggeris

每间学校都有不同的ciri ciri, 这会menghalang perpaduan kaum.

*请读课本pg 126, 127, 128旁边灰色的小格子,因为全部都很重要*

Beberapa laporan pelajaran dikemukakan untuk merapatkan jurang perbezaan pendidikan dan membentuk semangat perpaduan.

a) Laporan Barnes
-pendidikan sekolah rendah diwajibkan
-sekolah rendah menggunakan BM & BI
-sekolah menengah menggunakan BI

b) Laporan Fenn-Wu
-menolak Laporan Barnes kerana mahu terus mengekalkan sistem pendidikan vernakular Cina. 他们要华语sebagai bahasa pengantar.

c) Ordinan Pelajaran
-pendidikan sekolah rendah diwajibkan
-sekolah rendah menggunakan BM

-sekolah menengah menggunakan BI


d) Laporan Razak
-mengadakan sistem sekolah umum (BM)
-mengadakan sekolah jenis umum (BC/BT/BI)

-pendidikan rendah diwajibkan

-bahasa ibunda diajar jika terdapat 15 orang pelajar yang memohon

-mengadakan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang sama.


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
4. Sistem Ahli
Tujuan: melatih orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran.

Ciri-ciri:
-sistem kabinet bayangan
-anggota dikenali sebagai Ahli
-terdiri daripada 9 anggota (4個British, 3個Melayu, 1個Cina, 1個India)
-pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-raja Melayu.♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
5. Kelonggaran syarat kerakyatan
(CLC建议的)

Tujuan:
a) 使imigran对Persekutuan Tanah Melayu忠心
b) 避免他们被komunis影响

*请读课本pg 133那两个粉红色的格子*

Syarat kerakyatan dilonggarkan之后,那些华人印度人都可以成为公民。为了避免马来人不爽,RIDA就成立了。RIDA(后来改成MARA)
成立的目的是要membantu meningkatkan taraf sosioekonomi orang Melayu.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
6. Parti Perikatan (UMNO+MCA+MIC)
(为了mewujudkan kerjasama politik)

这边没有什么重点,只是讲UMNO+MCA+MIC合作赢了pilihanraya罢了。
Pilihanraya下面会讲。

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
7. Pilihanraya Majlis Bandaran

Pilihanraya Majlis Bandaran yang pertama diadakan di Georgetown untuk memberi latihan ke arah berkerajaan sendiri. 那时Parti Radikal赢了。

过后, UMNO & MCA(Dato' Yahya Razak & H.S.Lee)合作bagi menghadapi pilihanraya Majlis Bandaran KL.
结果赢了。

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
8. Pilihanraya Negeri

Dalam
Pilihanraya Negeri 1954, perikatan UMNO-MCA telah memenangi 226 daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan.

Kemenangan ini
mengukuhkan keyakinan rakyat kepada Parti Perikatan.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
9. Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan

British menubuhkan Jawatankuasa Pilihanraya untuk melanjutkan proses berkerajaan sendiri. Jawatankuasa ini dianggotai oleh pegawai kanan British dan wakil parti politik.

Pilihanraya MPP diadakan pada 27 Julai 1955.
Manifesto Parti Perikatan dalam MPP yang pertama:
a) Kemerdekaan dicapai dalam masa 4 tahun
b) Menamatkan darurat
c) Pendidikan rendah diwajibkan
d) Menjadikan perkhidmatan awam yang bercorak tempatan
e) Hak Raja-raja Melayu dilindungi sebagai Raja Berperlembagaan

结果他们赢了。

赢的原因: 
a) Sikap tolak ansur
b) Kebijaksanaan pemimpin
c) Kesanggupan berkongsi kuasa
d) Kesepakatan menentang PKM
e) Keinginan kemerdekaan
f) Manifesto pilihanraya yang meyakinkan

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

1 comment: