January 23, 2010

Form 1 Bab 1

Sejarah dan kita

Pengertian sejarah

Istilah "sejarah" berasal daripada perkataan Arab "syajaratun"* yang bermaksud:
a) Pohon/pokok
b) Salasilah
c) Riwayat
d) Keturunan
e) Asal usul

Sejarah 就是penyelidikan tentang peristiwa yang telah berlaku.

Ibn Khaldun
Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Herodotus
Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

Muhd. Yusof Ibrahim
Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Ciri-ciri sejarah*
a)Fakta yang tepat dan benar 真实性
b)Penting dan bermakna 具意义 
c)Sebab dan akibat 原因 + 结果

Sumber sejarah
Sumber pertama/ primer
-sumber yang bersifat asli dan belum diolah/dicetak
Contoh: Fosil, surat, dokumen, fail rasmi jabatan, artifak.

Sumber kedua/ sekunder
- sumber yang terdiri daripada bahan yang dikaji dan ditafsir oleh sejarawan.
Contoh: Buku, majalah, risalah(传单), jurnal(星期刊), ensiklopedia, surat khabar etc.

Penulis sejarah awal Malaysia
Tun Sri Lanang- Sejarah Melayu*
Raja Ali Haji - Tuhfat al-Nafis (Hadiah yang bernilai)
Abdul Hadi Hassan- Sejarah Alam Melayu

Kaedah pengajian sejarah*:
a) Kaedah lisan -不好,因为人家会乱乱加神话
b) Kaedah bertulis - 山洞/石头上/叶子上等等的字/画
c) Kaedah arkeologi - angkasa lepas, maritim, gali cari

Pentafsiran sejarah
Mentafsir peristiwa sejarah penting kerana usaha ini dapat menentukan sama ada peristiwa sejarah berkenaan tepat, bermakna atau sebaliknya.

Tafsiran sejarah berbeza akibat pandangan dan kepentingan yang berlainan.

7 comments:

 1. 请问有geo和kemahiran hidup的吗??
  geo的是bab 1,2,3,4....
  kemahiran hidup的是perniagaan和tanaman hiasan....
  如果有的话麻烦send到yunxiang_98@hotmail.com...
  谢谢噢~
  ^^
  (可能有救了)

  ReplyDelete
 2. KH who can help me ~???

  ReplyDelete
 3. 沒有Kaedah pengkajian sejarah的?

  ReplyDelete
 4. 其实你是华人还是马来人 ?????

  ReplyDelete